ESI logotip boja manji2
Ucinkoviti ljudski potencijali boja veci2
fondovi eumodif
 

Projekt „Suradnja za uspjeh 3“ financira se iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna. Projekt je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru projekta "Suradnja za uspjeh 3", dio projektnih aktivnosti odnosi se na jačanje kapaciteta i uloge Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije.

Svrha izrade modela analize tržišta rada koja uključuje kombinaciju kvantitativno–kvalitativnih metoda prikupljanja i analize podataka te provedba istog modela na području BPŽ za utvrđivanje ključnih prepreka i problema u aktivaciji dugotrajno nezaposlenih osoba.

Prema osnovnim podacima prezentiranim u ovom dokumentu nezaposlenost u BPŽ se percipira kao veliki problem općenito, naglašen za sve kategorije ispitanika, no sa specifičnim preprekama na individualnoj razini. Na općenitoj razini on je vezan uz nedostatak radnih mjesta i nemogućnost dobivanja adekvatnog zaposlenja koji bi onima dugotrajno nezaposlenima na osobnoj razini omogućio dostojanstvenu egzistenciju i poštivanje kao radnika. Na osobnoj razini, ispitanici uviđaju svoje neuklapanje u kriterije koji vladaju na regionalnom tržištu rada koji im se pokazuju kao osobni nedostaci: od nedostatka obrazovanja, poželjnih kvalifikacija i iskustva, do ostalih prepreka s obzirom na njihove spolne, dobne ili rezidencijalne karakteristike i životne okolnosti.

Neusklađenost se između ta dva dijela održavaju izvanjska ograničenja inertnosti sustava koji održava nezaposlenost, ili pogoršava s obzirom na produbljivanje problema nezaposlenosti odlaskom stanovništva.

Dokument: Uspostava inovativnih modela analize tržišta rada

CTR logo slikaCentar za razvoj
Brodsko-posavske županije
Posjetite službenu stranicu >>
hzzHrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Slavonski Brod
Posjetite službenu stranicu >>
450px Coat of arms of Brod Posavina County.svgBrodsko-posavska županija
Upravni odjel za razvoj i EU integracije
Posjetite službenu stranicu >>